Opstellen jaarrekening

Na controle van uw administratie wordt door ons een concept jaarverslag opgesteld. De jaarstukken zijn in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen. De rapportage is specifiek gericht op tandartsen.

Nadat u dit akkoord heeft verklaard wordt het concept omgezet in een definitief jaarverslag. De jaarverslagen worden gecontroleerd en na accordering ondertekend door een fiscaal jurist.
Hierna ontvangt u van ons twee ingebonden exemplaren van de getekende jaarverslagen.

tandarts-administratie-jaarrekening

Pin It on Pinterest