Salarisadministratie

Zorgvuldig, dat bent u als tandarts. Maar een zorgvuldige administratie bijhouden kost veel tijd. Naast het opstellen van de jaarstukken en het verzorgen van aangiftes kunnen wij ook uw gehele salarisadministratie verzorgen.
Veel van de regels op het gebied van de sociale verzekeringswetten wijzigen regelmatig. Om dat bij te houden is voor veel tandartsen bijna onmogelijk.

Door de juiste informatie en kennis van de regels zijn problemen op te lossen maar in veel gevallen ook te voorkomen. Een bijkomend voordeel wanneer u kiest voor CAS.

Een paar voorbeelden:

 • Uw assistente is zwanger, hoe gaat dat nu met zwangerschapsverlof en met haar uitkering?
 • Als uw assistente ziek is, mag u haar nu 70% van haar salaris uitbetalen en met ingang van wanneer?
 • Over welke salaris onderdelen moet u vakantiegeld betalen?
 • Uw nieuwe assistente wil een netto salaris afspreken, maar wat kost dat nu eigenlijk?

Betalingen van salarissen, loonheffing, pensioenadministratie
Hierbij wordt er voor u door ons een bankrekening geopend, waarop u maandelijks een bedrag dient te storten.
Hiervan kunnen de volgende betalingen worden verricht:

 • Salarissen personeel
 • Loonheffing
 • Pensioenadministratie

Uiteraard kan dit alleen als u de salarisadministratie door ons laat verzorgen.

tandarts-administratie-salaris

CAS biedt de volgende voordelen:

 • Doordat wij uitsluitend voor tandartsen werken kunnen wij u adviseren in salarisbepalingen en -hoogtes voor uw personeel.
 • Afwijkende salarisberekeningen van bijvoorbeeld parttimers, invalkrachten of waarnemers zijn voor ons geen probleem.
 • Onze medewerkers hebben in de loop van de tijd een relatie opgebouwd met de bedrijfsvereniging en andere instanties.

Al deze facetten hebben voor u het voordeel dat de kosten, verbonden aan de salarisadministratie, relatief laag gehouden kunnen worden.

Wat doen wij voor u:

 • Maandelijks ontvangt u per post of per mail een salaris specificatie voor uw personeel
 • De aangifte loonheffing wordt per maand digitaal bij de belastingdienst ingediend. U ontvangt van ons ruimschoots voor de vervaldatum bericht hoeveel loonheffing u dient af te dragen.
 • De jaaropgaven voor uw personeel worden eind januari / begin februari verstuurd.
 • De verzuimverzekering wordt gecontroleerd en jaarlijks gecorrigeerd.
 • Pensioenadministratie
 • Per jaar ontvangt u een rapport met daarin de totaal overzichten betreffende de salarisadministratie.

 

Betalingen van salarissen, loonheffing, pensioenadministratie
Hierbij wordt er voor u door ons een bankrekening geopend, waarop u maandelijks een bedrag dient te storten.
Hiervan kunnen de volgende betalingen worden verricht:

 • Salarissen personeel
 • Loonheffing
 • Pensioenadministratie

Uiteraard kan dit alleen als u de salarisadministratie door ons laat verzorgen.

Pin It on Pinterest