Opstellen jaarrekening tandarts

Na controle van uw administratie wordt door ons een concept jaarrekening opgesteld. De jaarstukken zijn in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen. De rapportage is specifiek gericht op tandartsen.

Het concept wordt omgezet in een definitieve jaarrekening, nadat u dit voor akkoord heeft verklaard. De jaarrekening wordt gecontroleerd en ondertekend door onze fiscaal jurist. Daarna ontvangt u twee ingebonden exemplaren van de getekende jaarverslagen.
Complan Administratie Service
Lepelaar 2a
1628 CZ Hoorn
Communicatie
Telefoon : 0229-285 333
Mobiel : 06-24 665 886
Fax : 0229-285 330
E-mail: rw@cashoorn.nl