Opstellen jaarrekening

Na controle van uw administratie wordt door ons een concept jaarverslag opgesteld. De jaarstukken zijn in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen. De rapportage is specifiek gericht op tandartsen.

Het concept wordt omgezet in een definitief jaarverslag, nadat u dit voor akkoord heeft verklaard. De jaarverslagen worden gecontroleerd en ondertekend door een fiscaal jurist. Daarna ontvangt u van ons twee ingebonden exemplaren van de getekende jaarverslagen.
Complan Administratie Service
Lepelaar 2a
1628 CZ Hoorn
Communicatie
Telefoon : 0229-285 333
Mobiel : 06-24 665 886
Fax : 0229-285 330
E-mail: rw@cashoorn.nl